VZW Events

Rotary club Tienen heeft in 2002 een vzw opgericht, genaamd vzw Events Tienen.

Bedoeling was op de eerste plaats een grotere transparantie van de werking van onze vereniging, en dit zowel tegenover de eigen leden als tegenover derden.

Door het creëren van een afzonderlijk vermogen kunnen bovendien de risico’s worden beperkt in geval van activiteiten die door de club op touw worden gezet met het oog op fundraising, zoals bv. onze brunch, concerten of het project voor Benin.