Service acties

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.

Ook onze club is actief in het opzetten van projecten om geld in te zamelen en daarmee sociale doelen te financieren in onze eigen gemeenschap, maar ook ver daarbuiten. Deze acties worden ten gepaste tijde meegedeeld  in de media. Iedereen die deze acties wil steunen is van harte welkom. Vragen daaromtrent kan u altijd richten aan onze club via het contactformulier (tabblad contact).

Sociale doelen die reeds door onze club werden gefinancierd, zijn onder andere:

 • Aanleg van één van de eerste verkeersparken voor de Tiense jeugd (1960)
 • Jaarlijkse prijzen voor eindwerken in het Secundair en Kunstonderwijs (sinds 1970)
 • Restauratie toren en bijhorende beiaard in de St.-Germanuskerk (1977)
 • Beroepsvoorlichting voor abituriënten (herhaaldelijk van 1971 tot 1991)
 • Hulp aan 'Open Leerhuis' en 'De Woonwinkel' (1985)
 • Sponsoring voor behandeling van een zwaar diabetische jongen in Egypte (1988-1989)
 • Lokale actie Polio Plus (1987-1988-1992-1993)
 • Restauratie Van Dinterorgel in de St.-Lambertuskerk-Overlaar (1990)
 • Aankoop belangrijke documenten voor Hagelands Historisch Archief (1994-1995)
 • Acties 'Veilig Verkeer' en 'Drugpreventie" bij leerlingen in basisonderwijs (sinds 1995) wat onder andere aanleiding gaf tot de oprichting van de "Tiense Preventieraad"
 • Financiële en logistieke steun aan Boerderij voor Mindervaliden 'De Brabander' in Kersbeek (1996-1998)
 • Restauratie van historisch altaarschilderij St-Lambertus (1999)
 • Jaarlijkse jazzconcerten met opbrengst o.a. voor het Tiense erfgoed (5)
 • Schenking van beeld voor fontein op de Tiense Grote Markt (1999-2000)
 • Full Metal Jacket Rotary Experience (2000-2001)
 • Aankoop ambulance voor het Rode Kruis
 • Steun aan het lokale Rode Kruis, o.a. voor aankoop van AED toestellen (hartreanimatie) (2007)
 • Organiseren en financieren van twee konvooien met levering van terreinwagens en medische en technische hulpgoederen aan plaatselijke hulpverleners in Mali, in samenwerking met ander rotaryclubs (2006 en 2009)
 • Financiering en eigenhandig aanleggen van een pétanquebaan voor mindervaliden Berkendaal (2008)
 • Financiering waterpomp en sanitaire installaties tvv het Institute for Indian Mother and Child IIMC (2011-2012)
 • Aankoop JOBA trainer voor mindervaliden (tvv Stichting M.-M. Delacroix) (2012)
 • Financiering van pijnpompen en aspiratietoestel tvv Kinderkankerfonds UZ Leuven (2013)
 • Financiële steun aan Kankersteunpunt Tienen (2013)
 • Schenking medisch materiaal aan Bantayan District Hospital (na de rampzalige doortocht van typhoon Hayan op de Filipijnen) (2014)
 • Steun aan de stichting "Hubi en Vinciane" (liefdadigheidsproject in het Afrikaanse Benin) (2014)
 • Jaarlijkse steun aan plaatselijke afdeling 'Jeugd en Muziek' door sponsoring van concerten
 • Studiebeurzen voor Tiense studenten aan buitenlandse universiteiten (Japan, V.S.)
 • Financiering van meerdere shelterboxen ten behoeve van slachtoffers van natuurrampen over de hele wereld
 • 18-maandelijkse Brunch t.v.v. socioculturele werken (Stichting Delacroix, VZW De Schommel, Huis in de Stad, Kindercardiologie UZ Leuven, BOM, MIN, ... ) (sinds 2001)
 • Jaarlijkse steun aan menslievende VZW's binnen Rotary (Ziekenhuizen Zonder Grenzen, Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapten, Strijd tegen Polio, Vaccinatieprogramma in Congo)
 • Via de jaarlijkse verplichte bijdrage van onze club aan Rotary International worden sociale doelen gesteund binnen het eigen district, maar ook over de ganse wereld

Momenteel werken wij aan een waterproject in Guinea-Conakry (Siguiri)