Rotary Foundation

WERKING

De missie van de Rotary Foundation ("De Stichting") bestaat erin alle rotariërs de gelegenheid te bieden mee te werken aan een wereld van goede verstandhouding, vrede en welwillendheid, en dit door zich in te zetten voor de verbetering van gezondheid, opleiding en armoedebestrijding. De commissie zal zich daarom vooral toeleggen op het verzamelen van financiële middelen en het uitwerken van projecten die tot deze missie kunnen bijdragen. Vaak zal dit gebeuren in samenwerking met andere clubs in andere landen. Hiertoe zal zij jaarlijks doelen vastleggen die zij wil verwezenlijken met haar club.

 

LEDEN

  Stephane Huynen DIRECTEUR  
  Eddy Janssen    
  Noel Onclinx    
           Stefan Poelmans    
  Paul Prud'homme    
  Victor Smets