Onze vergaderdata

Rotary Tienen vergadert in het Kouterhof in Hoegaarden, Stoopkensstraat 24

Wij vergaderen elke eerste en derde donderdag van de maand om 19.30 uur.

U vindt een routebeschrijving via volgende link

U kan ook steeds contact opnemen met het secretariaat via de secretaris.

Aanmeldingen gebeuren liefst vóór dinsdagmiddag 14 uur.