Geschiedenis van onze club

 

Stichtingsvergadering: 25/02/1929

Officiële erkenning: 21/03/1929

Keureuitreiking: 21/09/1929

Onze Fanion  

 

De geschiedenis van onze club werd uitgeschreven door Hugo Steels.

 

HISTORIEK VAN ROTARYCLUB TIENEN

 

Rotaryclub Tienen is één van de oudste clubs van België. Op initiatief van Julien Kamp, die aan het hoofd stond van een bloeiend leerlooiersbedrijf en later gouverneur zou worden van het District 163, werd de Club officieel erkend door Chicago op 21 maart 1929. De keure-overhandiging had plaats in het stadhuis van Tienen op 21 september 1929. De Club floreerde en bestond aanvankelijk uit 22 leden, waaronder heel wat prominenten uit de Tiense industriële wereld. Op 7 april 1934 werd het eerste petekind geboren: Rc Mechelen, en nog geen jaar later werd Rc Leuven boven de doopvont gehouden. Het enthousiasme van het eerste decennium werd echter abrupt afgebroken door het uitbreken van de 2de Wereldoorlog. Gedurende 5 jaar moest Rotary op bevel van de bezetter alle activiteiten staken. Het was een harde tijd en Rc Tienen verloor zijn toenmalige voorzitter, Graaf de ‘t Serclaes, die samen met zijn gezin omkwam in zijn auto door een bomaanslag te Grimde.

In 1945 herrees de club, andermaal onder het impuls van Julien Kamp. Nieuwe leden deden hun intrede waaronder de legendarische Paul Wahl, secretaris-generaal van de suikerraffinaderij en Rotariër in hart en nieren. In 1952 werd Rc Hasselt gesticht en in 1953 werd zelfs een Waalse Rotaryclub gecharterd: Peruwelz. Ook op het districtsniveau speelde Rc Tienen een vooraanstaande rol. Na Julien Kamp hebben Paul Wahl, Frans Craeninckx en Gérard Janssen sr het gouverneurschap waargenomen. De club groeide gestaag en op het einde van de vorige eeuw bestond ze uit 65 leden. Rond dezelfde tijd werd opnieuw een club gesticht: Rc Linter-Getedal.

Het moto “Service above Self” indachtig, heeft onze club talloze initiatieven genomen zowel op lokaal als op internationaal vlak. Een zeer uitgebreide lijst hiervan vindt u onder Rotary Tienen, Service Acties. Wij vermelden hier enkele voorbeelden.

In samenwerking met een drietal clubs uit België, Duitsland en Nederland, heeft Rc Tienen een internationaal hulpprogramma op het getouw gezet voor Mali, één van de meest hulpbehoevende landen in Afrika. Tot tweemaal toe hebben Rotariërs van de verschillende clubs in een konvooi van terreinwagens technische hulpgoederen naar Mali gebracht. De terreinwagens werden geschonken aan betrouwbare hulpverleners die ter plaatse de noodzakelijke medische zorgen verstrekken. De medische apparatuur en de meegebrachte medicamenten werden ter beschikking gesteld van hospitalen en medische missies die op hun beurt begeleid worden door Malinese Rotaryclubs. Op dit ogenblik (2015-2016) wordt er een matching grant gerealiseerd voor het installeren van waterpompen in woestijnachtige Afrikaanse landen.

Ook op lokaal vlak tracht Rotaryclub Tienen zich zo dienstbaar mogelijk te maken. Jarenlang werden laatstejaarsleerlingen van de Tiense middelbare scholen via taalprijzen gestimuleerd voor het zo perfect mogelijk beheersen van vreemde talen (Frans, Engels en Duits). In 1977 werd aan de stad Tienen de op dat ogenblik aanzienlijke som van 200.000 BF uitgekeerd voor de restauratie van de toren en de bijbehorende beiaard van de Sint-Germanuskerk. Heel wat “manpower” was nodig voor het aanleggen van een pétanque-veld voor gehandicapten. Verder waren er meerdere voorlichtingsdagen voor de beroepskeuze na het secundair onderwijs. Via het Rotary-initiatief voor drugpreventie en verkeerseducatie, werd de “Tiense Preventieraad” opgericht.

Gespreid over de laatste 15 jaar werden er, in samenwerking met de Gilde van de Tiense Beenhouwers en de Tiense Bakkersbond, talrijke brunches georganiseerd voor het goede doel met telkens 700 tot 1000 aanwezigen, waardoor steun kon worden verleend aan Tiense caritatieve instellingen MIN (Mensen in Nood) en BOM (Bezorgd om Mensen), en aan de afdeling kindercardiologie van het U.Z.Gasthuisberg. Een spelotheek voor de Stichting Delacroix kon worden ingericht. In 2007 werden aan het Tiense Rode Kruis en de stad Tienen AED-toestellen geschonken voor reanimatie bij hartfalen, enz. In 2015 waren we aan de tiende editie van deze succesvolle brunch.

Ook het organiseren van culturele activiteiten behoort tot de core-business van onze club: kerstconcert “De Poolse Nachtegalen”, het Requiem van Verdi voor piano en orgel, het Brussels Philharmonic, de samenwerking met Jeugd en Muziek … het zijn maar enkele van de vele culturele initiatieven die niet persé fundraising zijn, maar die de Tiense melomanen heel erg op prijs stellen.

Anno 2015 is onze club nog steeds springlevend en de 48 leden bouwen verder aan het uitdragen van het Rotary-ideaal.