De werking

Elk district staat onder de leiding van een District Gouverneur (DG)

Zijn/haar visie is maandelijks te lezen in de maandbrieven van de Gouverneur (newsletters)

De overkoepelende organisatie boven de districten is RotaryBelux (Rotary België en Luxemburg)

Maandelijks verschijnt voor de rotariërs van België en Luxemburg het tweetalig magazine Rotary Contact

Binnen de districten zijn verschillende VZW's actief:

Voor interessante links klikt u hier

Het District staat in voor de opleiding van de clubvoorzitters via de PETS (President elected training seminar). Jaarlijks wordt er een Districts Conferentie en een Districts Assembly georganiseerd. Daarnaast worden regelmatig seminaries georganiseerd. Meer informatie vindt u op de website van het district.

RENE FRIEDERICI

DG 1630

2018-2019