De Foundation

DE OPDRACHT

De opdracht van de Rotary Foundation bestaat er in, Rotary International bij te staan om haar doel te bereiken, haar zending te vervullen en de verstandhouding tussen de volkeren te bevorderen door middel van humanitaire, educatieve en culturele programma’s.

FONDSEN

Het Programmafonds (Annual Programs Fund) is van fundamenteel belang voor de Foundation, aangezien het haar regelmatige en voorzienbare inkomsten garandeert. Het verzamelt alle jaarlijkse bijdragen voor de financiering van de studiebeurzen en de toelagen die door de Foundation worden toegekend. Deze bijdragen worden gedurende ongeveer drie jaar geïnvesteerd. De opbrengst hiervan dient om de programma’s, de ontwikkelingsfondsen en de administratieve kosten van de Foundation te betalen.
Sedert 1991-92 werd, om de actie van de Rotary Foundation aan te wakkeren, het Programmafonds opgedeeld om de inzet van districten en clubs wat breder te verdelen. Dit noemt men het SHARE-systeem. Dit systeem stoelt op een financieringscyclus van drie jaar, wat betekent dat de bijdragen van bv. het Rotaryjaar 2005-2006 ter beschikking zullen komen in 2008-2009 en wel volgens het volgende verdeelschema:

  • 50% van de jaarlijkse giften gaan naar programma’s uitgewerkt en beslist door de districten, via de Specifieke Districtsfondsen (DDF = District Designated Funds);
  • 50% van de jaarlijkse giften gaan naar het Wereldfonds ten bate van de humanitaire en educatieve programma’s die worden opgezet door de "Trustees" van de Foundation en voor de gedeeltelijke financiering van het GSE-programma (uitwisseling van studiegroepen) (= Group Study Exchange)

Het Bestendig Fonds (= Permanent Fund), in feite een dotatie die "ad aeternam" wordt geïnvesteerd, en waarvan enkel de interesten worden gebruikt. Doel ervan is een minimumdeelname te garanderen aan de programma’s, nieuwe programma’s uit te werken en bestaande te verbeteren.

Het PolioPlus-Fonds, recentelijk PolioPlus Partners, speciaal opgezet om het programma voor uitroeiing van kinderverlamming mogelijk te maken, resp. af te werken. Dit programma kreeg de titel 'End Polio Now".

 

Voor meer info, bezoek de website