Contactclubs

Alle Rotaryclubs over de ganse wereld werken samen aan hetzelfde dienstbetoon. Daarnaast heeft elke Rotaryclub een aantal Rotaryclubs waar een nauwere band mee is opgebouwd. Het zijn, wat wij noemen, Peterclubs (zij zijn peter bij de stichting van de club), Dochterclubs (waar we zelf peterclub van zijn) en internationale contactclubs (internationale contacten zijn zeer belangrijk omdat ze een hefboomeffect hebben op de sociale werking van een club).

Onze Peterclub is

Onze Dochterclubs zijn

Rotary Tienen heeft 2 internationale contactclubs

Volgende clubs behoren tot onze zone van het district