Acties

WERKING

"Service above self" is het internationale motto van Rotary. Elke rotariër engageert zich om middelen te zoeken waarmee hij de levenskwaliteit kan verbeteren van de mensen in zijn gemeenschap en gemeenschappen over de ganse wereld. De commissie Acties zorgt voor de coördinatie van activiteiten om fondsen te verwerven waarmee goede doelen worden gesteund in de eigen gemeenschap en ver daarbuiten. Hun werkdomeinen omvatten gezondheid, beroepsactie, jonge generatie, alfabetisering, burgerschap, drugpreventie, gemeenschapsdienst, water, vrijwilligers, Rotaract.

 

SAMENSTELLING

  Erik Koch VOORZITTER  
  Olivier Vercruysse DIRECTEUR  
  Hans Van Beek PENNINGMEESTER  
  Vincent Crolla    
           Paul De Bondt    
  Jan Flamend    
  Patrick Gabriels    
  Bart Kestens    
  Guido Langendries    
  Julien Nelissen                                                                
  Ludo Onkelinx    
  Gary Peeters    
  Willy Peeters    
  Philibert Poleunis    
  Ludo Princen    
  Hubert Smolders    
  Herman Vangramberen