Rotary Foundation

WERKING

De missie van de Rotary Foundation ("De Stichting") bestaat erin alle rotariërs de gelegenheid te bieden mee te werken aan een wereld van goede verstandhouding, vrede en welwillendheid, en dit door zich in te zetten voor de verbetering van gezondheid, opleiding en armoedebestrijding. De commissie zal zich daarom vooral toeleggen op het verzamelen van financiële middelen en het uitwerken van projecten die tot deze missie kunnen bijdragen. Vaak zal dit gebeuren in samenwerking met andere clubs in andere landen. Hiertoe zal zij jaarlijks doelen vastleggen die zij wil verwezenlijken met haar club.

 

LEDEN

  Eric Koch VOORZITTER  
  Eddy Janssen DIRECTEUR  
  Stephane Huynen Beheerder ZZG  
           Bart Kestens    
  Luc Nelissen    
  Jacques Peeters                                                                
  Victor Smets