Club beheer

WERKING

Deze commissie is verantwoordelijk voor de effectieve administratie van de club. Zij staat de voorzitter bij in het verwezenlijken van zijn vooropgestelde jaardoelen. Zij beheert de aanwezigheden en is veranwtoordelijk voor de communicatie met Rotary International. Zij is tevens verantwoordelijk voor het financieel beheer en werkt mee het jaarprogramma uit van de voorzitter.

 

SAMENSTELLING

  Patrick Jackers VOORZITTER  
  Pierre Schippers DIRECTEUR  
  Guy Brouckmans    
           Claude Cappuyns    
  Paul De Bondt    
  Charly Dekeyzer                                                     
  Luc Dewolf    
  Gérard Janssen Sr    
  Hugo Steels    
  Gino Sterckx